ArciMuñoz证实她正在和Erich Gonzales的前男友u平台登录地址

2019-06-27 05:16:28 沈嬗 26
2017年7月19日下午6:44发布
2017年7月19日下午6:44更新

再次u平台登录地址。 ArciMuñoz表示她将与安东尼·吴(Anthony Ng)一起出去,这位商人与埃里希·冈萨雷斯(Erich Gonzales)有联系。文件照片由Rob Reyes / Rappler拍摄

再次u平台登录地址。 ArciMuñoz表示她将与安东尼·吴(Anthony Ng)一起出去,这位商人与埃里希·冈萨雷斯(Erich Gonzales)有联系。 文件照片由Rob Reyes / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 女演员ArciMuñoz已确认她正在u平台登录地址商人Anthony Ng,她是女演员Erich Gonzales的前男友。

在 ,Arci说安东尼一直在向她求爱,并且他们已经出去了几次。 她也承认她回归安东尼的感情。

豁免siya,e。 Aroko na nga munang magpaligaw,kaya lang,豁免 siya,“Arci说。 (他是一个豁免。我现在真的对娱乐追求者不感兴趣,但他是一个豁免。)

Sobrang okay na tao,好的yung家庭...... grabe,parang'di na ako makakahanap ng ganun 。”(他真的是一个好人,他的家人很好...... grabe,就像我找不到别的人一样谁是那样的。)

Arci说,她没有遇到像安东尼这样的人,她称之为“ sobrang诱饵talaga” (一个非常好的人。)

她还谈到了关于她和Daniel Matsunaga的谣言,她在演出我可以做的时候与她有联系 丹尼尔此前与埃里希u平台登录地址,他今年早些时候与他分道扬..

Arci澄清说,她和丹尼尔从来没有任何浪漫的参与,他们只是好朋友。 她补充道: “S abi ko nga sa sarili ko,ang reason kung bakit ayoko ng boyfriend na taga-showbiz,kasi ayoko ng ganitong klase ng issue na,'Ay,naging girlfriend ni ganito ......' (我告诉自己,我之所以这么说不希望男朋友在演艺圈是因为我不想要那些问题,比如'唉,她是谁的女朋友......)

“好吧,我没有什么可以反对的,pero ako lang naman,sa sarili ko,'yun ang medyo iniiwasan ko (但对我来说,只是为了我自己,这就是我想要避免的。)

Kaya nga lang,ito,nagkataon (但在这种情况下,它刚刚发生) ”她说。

Arci 与音乐家Badi del Rosario,他是文莱王子Jefri Bolkiah的儿子 - Rappler.com